WAGINDARA BURYAT ALPHABET

 

Bodi Sed'qely Magtaal
1.Bodi Sed'qelei Magtaal.

1

Qaram Darasan Qayaagai Suutanuudai Urda ,

Tedenei Under Turelte Qubuudei Urda ,

Doqilqodo Taaruu Buqynuudei Urda ,

Utaa$an' Doro Murgeneb.

Bogoneor ende oilguulsuu

Yagaad Suutanuudai Qubuudei

Saqil Saqiqb Bodog$yyn Nomoi Esoor.

2

Ugiin Zuraa$a Be$eb.

Buqy Qelesen Yumenmni Quu Eli.

Tiibel ,tusa tuqai sanangui ,

Oilgosoo Buqelqiin Tula be$eneb Eneenii.

3

Yundeb ,Iigeed a$a tusa uiledqeqe

Zudqemje nam soo buqejeqe.

Namda adli Ondoo Jargaltan Enenii Qarabal ,

$adaalsaan' ,olzo asarqa.

4

Erdenite Turel abaqiin' Gaitai QUNDE -

QUNEI Deereqi Tuseboo A$aqiin Arga.

Mun ene A$a Tusa Qereleeguibel ,

Qezee Tere Ugtagdaqab Be$e Daqin?

5

Ag$an Zuura Saqiulgaan Qaraqaar Be$e

Qaranqii Uulete Suni soo Elersen Mete ,

Tiimeer ,Bodog$iin Quseer A$ata Tusata Bodol Ag$an Zuura soo delqeide bii bolodog. 6 Tiiiqedeel A$ata Tusata iime Baga Qusetei , Qarin Qoronoi Quse Eqe Qoroto. Teed ,yamar ,Bodi Sed'qelsee Be$e , Buyan , Terenii Ilaqa Diileqeb? 7 Olon Sagta $erteel Nimbada Baig4a Sesenuudei Sesenuud Bodi Sed'qelii jargal NEMEDEGEER(Turuuldegeer) Ba Toologdo$ogui $eruuleg$edii Suglaa Sulooleqeer Qaraa. 8 Baidalai Eldeb Gasalanxaa suloolegdeqee , $eruuleg$edei ga$uudal ugii qeqee sanag$ad , Olon Sengelen uzeqee sanasan taanad , Bodi Sed'qelxee Bu Er'eldiit. 9 Baidalai Qaranqiide Baryulsan Sulanuudta Bodi Sed'qelei Seriqede , Suutanuudai Urinuudeer Tedenii Nerledeg , Suugaar Tedenii Burqad ba Qunuud toiruuldag. 10 Tere Araga$adai Ab'yaasta Emde Mete , Manai muuqai beye unete subasan - Ilag$iin Beye bolgodog. Tiibel ,$angaar Bodi Sed'qelee Barigty. 11 Zaqa Qemjeegui Oyutad Delqeide Qargi Qaruulag$ad Terenei Zaqa Qizaargui Sende Oilgoo. Tiibel ,yuriin baidalxaa qosorqoo angasan ,taanad , Ederite Bodi Sed'qel $angaar Bariqa(Trimat') Esotoit. 12 Ondoo be$e buyanuud banaanai urgasada adli Uree ugood le uteldeg. Qarin Bodi Sed'qelei Modon sete duusasagui urildeg Qatangui a$a tusa asardag. 13 Qundyn qunde ayulnuudii uiledeg$e tere , Bodi Sed'qelde tulgaad , qusetei qunde qamgaalsuulsan mete , turgen aim$agsaa suloo bolodog , Tiiqeden' ,Yunde uqaaguinuud ene tuluurxaa er'eldeneb? 14 Urdyn Qaliin suulei galda mete , Tere ag$an zuuriin nyudenei sabqisa soo aguueqe qoronuudii $ataadag. Sesen Qaan Maidari Terenei qemjegde$egui a$a tusa Saadaqana $abida oilguulaa. 15 Todolon ,qoer Bodi Sed'qel tuqai medeqe esotoi: Sanaanai Bodi Sed'qel tuqai ba Uiledesen Bodi Sed'qel Tuqai. 16 O$oqoo sanasanai ba ayan$algiin qoorondoqi ilgaae oilgodog mete Tiimeer le Sesen ede 2 Bodi Sed'qel Oilgodog. 17 Sanaanai Bodi Sed'qelei uri aguueqe Elbeg$'exaan' , Qarin Uiledeg$e BodiSed'qeleer Turesen A$a gab'yagai Uradqal adlidqa$agui. 18 Qerbeyee Saadabeyeynqi Bodi Sed'qeldee qatuujabal , Ba duure$egui olon tubiin $eruuleg$edei Ton suloo bolooguide , soorgoo qotirqooo sanaaguibel , 19 Terel sagxaa , untabal gu ali uqaaniin' suloogui gu , Tengeriin oeor mete Duusa$agui A$a tusyn uradqal Terenii quleene. 20 Qinayanda tataldasasan busadai tula Tatagata Ooroo Subajabaribar'$aqa-Sudarta Oilgosotoigoor Eneenii delgeegee. 21 Iime bagaxaa - Tolgoin ub$enxee Busady suloolqee sanasan A$a tusata qun Qemjegde$egui A$a buyantai bolodog. 22 Yuu qeleqeb Qemjegde$egui gasalanguudxaa busady suloolqee ba zaqa qizaargui belig belegleqee sanasan Tereen tuqai? 23 Esege Eqede$'e iime a$a tusata zorilgo bii yum gu? Burqadta ba medel$edte bii yum gu? Barasanda oorten' bii yum gu? 24 Anaqandaa qezee$'e zuuden soo$'egoo Ooriingoo$'e tusyn tulada Tede turuulje $adaaguibel , Qaanxaa busadai tuloo bii boloqo yum? 25 Oosedein tusyn tula tedeende bii bolodoggui A$a tusa asarqa zorilgo - uqaanai ondoo erdeni , Terenei bii bololgo - gaiqaltai zuil. 26 Ene erdeni bodoly - Delqein gasalanai em , Sengelenei bulag , Segneje boloqoor gu? 27 Qerbeyee gansal a$a tusata zorilgo Bodog$odto murgelgexoo deere , Yuu qeleqeb buqu busadai tula Uiledesen yabadalnuud tuqai? 28 Zarimuud gasalanxaa ter'elqee sanaad tiigeed le zorilno tii$e , Jargal oloqoo sanabal , Angiin daisad mete qaranqytaad terenee ebdened. 29 Saadabeyeten buqy jargalnuudy jargalda gedesee uldesenuudte belegledeg. Tere duuren ga$uudal a$asan busadai yamar$'e gasalanii ugy qedeg. 30 Ba qaranqye ugy qedeg. qaanaxaa iime zub murtenii oloqob? Qaanaxaa adli nuqerii oloqob? Yuntei adlidqaqab terenei a$a gab'ya? 31 Qerbeyee a$a tusaar a$a tusye qaryuldag qen$'eb Magtaalda taaruu be , Yuu qeleqeb tere ereeguide a$a tusa qurgedeg Sadabeyeten tuqai? 32 Yurede jerqeje qaqad uderte qureqe miin edee al'ganai zergiin busadta ugeg$ye A$a tusatanaar qundeldeg. 33 Yuu qeleqeb barigda$agui olon busadta zerge$egui Suutanuudai sengelenii belegledeg ba buqy sanalyn: uilededeg tereen tuqai? 34 Qen Ilag$iin uri tuqai muue sanabal , tere adada muu sanaagaingaa tooogoor tedy sag baiqa geje Delqein Saqyusan qelee. 35 Seber bodolnuud Elbegeer urinuudy turedeg. Qunde buruu yabadal Ilag$yn uride uiledebel , tere Ilag$yn uriin buyan nemedeg. 36 Doro doqinob Ene uqaanai erdeni turuulsende. Qoro qedeguudtee jargal belegledeg Ene sengelenei bulagta guisedqel bederneb. 2.Qoroto yabadalii Bodolgo. 3.Bodi Sed'qel Turuulge. 4.Өөriigөө Qinalga. 5.Serimje. 6.Quleese-teseberiin Barilga(baramid). 7.Zudqemjiin Barilga. 8.Nimbiin($ertelgiin) Barilga. 9.Sesen Mergenei Barilga.(Modon) 10.A$a Gab'yaagai Zorilgo. by $antideva. (c)Ariguun Bazarai Togoon Saljid Nimyn AnnОбновлен 26 окт 2014. Создан 28 авг 2014